Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aiviloo.com
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Aiviloo.com alsmede op alle met Aiviloo.com aangegane overeenkomsten.

Koper:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Aiviloo.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Producten
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

1. ALGEMEEN
Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Aiviloo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite www.aiviloo.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. BESTELLINGEN
2.1
Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via de webshop.
2.2
De verzending van onze producten zullen altijd met zorg en in goede staat afgeleverd worden door onze logistieke partner.
2.3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Aiviloo uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. PRIJZEN
3.1
De prijzen van op de website Aiviloo zijn de actuele prijzen en kunnen wijzigen.
3.2
Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen, is Aiviloo bevoegd de op de webshop vermelde prijzen en/of voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief BTW (21%). Bestellingen binnen Nederland worden gratis verzonden. De verzendkosten voor overige landen worden aangegeven in het winkelmandje.
3.4
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.5
De koper is de prijs verschuldigd die Aiviloo in haar bevestiging conform deze voorwaarden heeft medegedeeld.

4. LEVERING
4.1
Verzending binnen Nederland is gratis. Verzending naar België bedraagt € 5,95.
4.2
Alle bestellingen worden naar het door u aangegeven adres verzonden tenzij anders vermeld.
4.3
Brievenbus- en pakketpost wordt verstuurd op onze verantwoording.

5. BETALING
5.1
U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via de door ons geselecteerde betalingsmethode(s).
5.2
Worden er meerdere keren door dezelfde personen / vanaf dezelfde IP adressen bestellingen geplaatst die niet betaald worden kunnen wij overgaan tot blokkering van het IP adres en het niet meer in behandeling nemen van de bestelling zonder opgaaf van redenen.

6. RETOURNEREN
6.1
De koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder opgaaf van redenen het product retourneren. Alleen wanneer het product in onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert, kan er na overleg met Aiviloo aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Het retourformulier dient te worden bijgevoegd bij de retourzending.
6.2
De retourkosten van een retourzending zijn voor eigen rekening. De verantwoordelijkheid van het per post te retourneren product ligt bij de afzender. Dit houdt in dat Aiviloo niet aansprakelijk is voor het beschadigen en/of zoekraken van retour gestuurde artikelen.
6.3
Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden niet door Aiviloo aangenomen.
6.4
Artikelen die worden geretourneerd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald.
6.5
Het is helaas niet mogelijk om items om te ruilen. Mocht je toch een ander product willen dan kan je het ongewenste item retourneren. In de tussentijd kun je het juiste item opnieuw bestellen in onze webshop.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1
Aiviloo is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de webshop.
7.2
Indien Aiviloo om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8. PERSOONSGEGEVENS
8.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Aiviloo nageleefd. De aan Aiviloo verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestellingen uit te kunnen voeren en indien nodig, contact met u op te nemen. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Aiviloo opgeslagen.
8.2
Aiviloo verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
8.3
Indien u bij uw bestelling heeft aangegeven door Aiviloo op de hoogte te willen worden gehouden van aanbiedingen, gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen.

9. GESCHILLEN
9.1
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.